*محمد مهدی نازنینم**محمد مهدی نازنینم*، تا این لحظه: 10 سال و 1 ماه و 18 روز سن داره
پسرم ازنظرتاریخ قمریپسرم ازنظرتاریخ قمری، تا این لحظه: 10 سال و 3 ماه و 22 روز سن داره

تمومه زندگیم محمد مهدی

 
 

سهم من از تو همین خاطراتت هست و بس تو متعلق به خودتی ،

خود خودت ، کار من تنها باغبانی توست .

 

 امیدوارم تا هستم و توان نوشتن دارم از روزهایت برایت چند خط نوشته ای به جابگذارم .

 

بدون عنوان

محمدمهدی جونم در حال خواندن قرآن خدا رو شکر که پسرم قبل از رفتن به مدرسه الفبا رو یادگرفته و حالا میتونه قران بخونه ...
10 خرداد 1396