*محمد مهدی نازنینم**محمد مهدی نازنینم*، تا این لحظه 7 سال و 11 ماه و 4 روز سن دارد
پسرم ازنظرتاریخ قمریپسرم ازنظرتاریخ قمری، تا این لحظه 8 سال و 1 ماه و 8 روز سن دارد

تمومه زندگیم محمد مهدی

 
 

سهم من از تو همین خاطراتت هست و بس تو متعلق به خودتی ،

خود خودت ، کار من تنها باغبانی توست .

 

 امیدوارم تا هستم و توان نوشتن دارم از روزهایت برایت چند خط نوشته ای به جابگذارم .

 

بدون عنوان

محمدمهدی جونم در حال خواندن قرآن خدا رو شکر که پسرم قبل از رفتن به مدرسه الفبا رو یادگرفته و حالا میتونه قران بخونه ...
10 خرداد 1396